Tilltryck är en av våra specialiteter som få tryckerier kan göra.

På förpackningar (ovikt kartong) där något i innehållet behöver ändras kan vi trycka över det felaktiga med en silverruta och trycka till nytt innehåll i svart. Om plats finnes kan det felaktiga innehåller övertryckas med svart spärrtryck och nytt innehåll tryckas vid sidan av.

Konsumentkataloger kan få tilltryck med återförsäljarens logotyp och adressuppgifter. Att göra färgbyte i en stor tryckpress blir ofta väldigt kostsamt. Vi kan göra tilltryck på färdiga kataloger till en betydligt lägre kostnad.