Tilltryck är en av våra specialiteter som få tryckerier kan göra.