På förpackningar (ovikt kartong) där något i innehållet behöver ändras kan vi trycka över det felaktiga med en silverruta och trycka till nytt innehåll i svart. Om plats finnes kan det felaktiga innehåller övertryckas med svart spärrtryck och nytt innehåll tryckas vid sidan av.